مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات لسیتن دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

فروش بهترین انواع لسیتین سویا

بهترین لسیتین سویا

اﻣﺮوزه ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﯾﮏ اﻓﺰودﻧﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻓﺮاوري وﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراك در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪادﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪﻫﺎي روﻏﻦ ﺧﺎم ﺳﻮﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻫﻢ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي داراي ﭘﺎﯾﻪ روﻏﻨﯽ و ﻫﻢ آﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

کاربردهایی که لسیتین در صنعت مواد غذایی می تواند داشته باشد عبارتند از:
صنعت شیرینی سازی، محصولات بر پایه نان، محصولات کم چرب بر پایه نان، محصولات لبنی، اسنک، غذاهای کنسروی، غذاهای فوری

جهت خرید با ما تماس بگیرید.

نام مدیر مجموعه

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

مجموعه … شما را به خرید بهترین محصولات لسیتن دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *